QQ群联盟

[布告] :即日起,为了感谢奉献QQ群的朋友,给每个QQ群的创立者奖赏500个定鼎币,群办理的好咱们将酌情不定期奖赏定鼎币!

一、为何要建QQ联盟: 
    [1]加强各专业网友的地区性的沟通与协作
    [2]个人QQ群的宣扬推行有必定难度,经过渠道会集宣扬推行优异的QQ群
    [3]成为各地网友的集会活动等的通联手法
    [4]为今后各地树立网友会做好根底作业

二、怎样加盟QQ联盟:
    [1]建一个归于自己的QQ群
    [2]将QQ群按"-专业-城市"的规矩命名,如"-理论规划-云南"
    [3]点击QQ在线协助,奉告办理员您树立的QQ群
    [4]网站审阅后,将您的QQ群参加QQ联盟 
    [5]当您的QQ群参加QQ联盟之时,为了定鼎QQ群的统一办理和发布,请把定鼎QQ群官方代表(QQ号码:63918861)设成群办理员

三、昆明本部常用QQ群:
    1、-理论1-昆明      16097375
    2、-体现1-昆明      26732216
    3、-植物-昆明       29638579
    4、-施工-昆明       25122772 
    5、-院子-昆明       
210613749

期望会员可以奉献自己的群出来,参加到本站的QQ群联盟里来,一起学习,一起提高!

四、网友最新参加的QQ群

序号 群称号 群号 创立人 创立日期
1 -景象-广州 40772491 亚连沃克  
2 -体现2-昆明  46479094  玉尔 07.10.31
3 -理论2-昆明  1485972 玉尔 07.10.31
4 -规划-海南1 76551453 mk19551016 08.12.30
5 -园林-河北 38510806 brother 08.1.18
6 -规划施工-东北 39230940  偶々然 08.05.13
7 -规划-安徽 23888158 Prince Pig 08.06.09
8 -规划-西北 27121466 静水流深 08.09.08
9 -修建-湖北 66722100 苏慕遮 08.12.02
10 -景象规划-云南 10780969 寂然如瓷 08.12.02
11 -规划-福建 1893455 dianjing_sheji 08.12.10
12 -风景园林-湖南1  70915652 569931257 08.12.11
13 -景象--海南2 53584159 南海杀手 07.10.31
14 -修建-辽宁 13996943 拾︶ㄣ叁 08.12.31
15 -景象规划-山东 53624470 ℡↘ 龍 ╉ 09.2.6
16 -景象-河南1 23698439 三木 09.4.2
17 -修建规划-河南2 36155777 443715 09.4.10
18 -膜结构规划-深圳 30485968 125863917 09.4.19
19 -修建-湖南2 10594331 凝结音符 09.5.18
20 定鼎院子群 79057209 mohanlaogong 10.01.08
21 -景象规划-华东 57074158 songruizhai 10.06.12
22 景象规划沟通 57074158 dongdongnao

10.06.28

23 -园林规划-内蒙 106997774 ymc3036279

10.08.02

24 -修建-天津 82156306 jiayunfu 10.08.18

25

-园林景象-华北

117919336

 z398022097

10.09.01

26 -城市规划-华东 36135754 樱空释 10.09.07
27 定鼎园林-施工-贵阳 53327289 zouhuayi 10.09.28
28 江浙沪 超级群 71314734 n728888  10.10.30
29 -修建景象-四川 26888033 issac_chan

 10.11.02

30 定鼎园林-病虫害-广东 117877617
371939430

 10.12.16

31 -室内-云南 57069843 303897358

 10.12.20

32 定鼎园林-配套-陕西 112324377 506653411

 10.12.21

33 -风景园林-山东 120942623 ⒑指葙扣   11.3.1
34 定鼎园林—规划—呼市 169085096 mafeibaobao   11.8.10
35 定鼎园林—规划—珠海 33496921 tiger  99697379

  11.8.17

36 -景象规划-浙江 102246708 102246708

  11.9.22

37 定鼎-景象规划-桂林 141766138 aronliang   11.10.18
38 —景象规划—福建 149881943 zhanguohua   11.12.13
39 —市政—成都  216134506 半途园林¤°   12.3.1 
40 -公园+乡镇-姑苏 218674592 半途园林¤°   12.3.7
41 -环艺+扬州 122676705 522367322  12.4.9
42 —园艺—福建 140137679 bn888 12.7.22
43 -理论-山西 330386904 734388056

13.7.30

44 -规划-北京 152826039 53908937 13.10.24
45 -园林景象-姑苏 234983832 dan_14311101 15.08.05
46 定鼎园林-园林-青岛 389051220 yhr1986226 15.10.26
47 -室内规划-成都 233722952 Ezreal 15.11.29
48 -修建-湖南 11854328   15.12.14
49 -修建规划-全国 456433329   16.1.15
50 -规划-哈尔滨 175488687   16.3.31
51 -园林景象-广东 245115556 深圳竞择景象 16.8.21
52 -室内规划-贵州 182718607 浩尽 16.10.26

感谢上面的朋友对的支撑和协助!!!